כנס תשתיות 2019 בהשתתפותה של חברת גיב סולושנס

"אני ניצב כאן לפניכם בועידת תשתיות לאומיות 2019 עם למעלה מ-35 שנות עשייה בתחום התשתיות במדינה במסגרות שונות, כדי לשתף בתובנות ולהזכיר שהתשתיות והמערכות הן האמצעי ולא המטרה. התשתיות נועדו למתן שירותים והשירותים שהן אמורות לספק הן המטרה ולכן יש לוודא שהשירותים איכותיים, מנוטרים, מנוהלים דרך מערכת עם הגדרת SLA "- כך פתח את דבריו בכנס תשתיות לאומיות 2019, מאיר גבעון מנכ"ל חברת GIV Solutions. בהרצאתו שנשאה את השם "מימוש אחריות ומשילות בתשתיות – SLA ככלי ניהולי אפקטיבי".

ניהול רמת השירות, בקרה, ניטור, הפקת לקחים ויצירת כלים שיצמצמו את הפער בין הרצוי, האפשרי והמצוי, ליצירת שיפור מתמיד והשגת יעדי התשתית, הינה חלק בלתי נפרד מהפעלה תחזוקה ושירות חכמות.

אנו מתמחים בארגוני שירות עתירי תשתיות, בהקמה ואינטגרציה של מערכות ניהול כוללות ליצירת ארגונים חכמים, של תפעול תחזוקה ושירות תוך מתן מענה שלם ומקיף לניהול הידע והמידע לשם כך, במערכת מידע ניהולית כוללת.

הוכחנו שזו לא אוטופיה אלא ישים לחלוטין. בסיוע GIV Solutions והמערכות לניהול חכם שהיא מספקת, יישום המשילות ה – SLA , רמת השירות הגבוהה ביעילות ועלות תחרותית, מיושמים בהצלחה רבה בכל פרויקטי ה-PPP בישראל בהם מעורבת GIV Solutions בתחומי תחבורה, אנרגיה, מים ובארגונים עתירי תשתיות שונים.

 

נדרש כעת לאמץ את התפיסה הזו ולממשה בכל גורמי הממשל: ממשל מרכזי, ממשל מקומי, ממשל איזורי וחברות ממשלתיות, שכולן מטרתן מתן שירות לאזרחים, לתושבים ולציבור, כפי שגורמי הממשל השונים דורשים וכפי שממומש בהצלחה על ידי הזכיינים במכרזים.

img img

מתעניינים במידע נוסף?

צרו קשר היום!