GIV Solutions ונתיבי איילון זכו בתחרות פרוייקטים מצטיינים של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

We provide high-quality information and management solutions based on innovative and high added value software solutions for our customers.

חברות GIV Solutions ונתיבי איילון זכו בתחרות פרוייקטים מצטיינים של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל לשנת 2022.

בתחרות השנתית של פרוייקטים מצטיינים של הלשכה לטכנולוגיות המידע לשנת 2022 זכתה המערכת החדשנית לניהול מבני דרך וסקירה הנדסאית באמצעות רחפן של חברת GIV Solutions, בשיתוף רשות החדשנות ונתיבי איילון. הזכייה בתחרות התאפשרה בזכות טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך שאפשרה בין היתר לבצע לראשונה בעולם שימוש בסקירה מבצעית של רחפן בתוך מנהרה, במקביל לתנועה בנתיבים סמוכים.

המערכת כוללת שימוש ברחפן מסדרת ELIOS של חברת Flyability שמבצע סקירות הנדסיות למבני דרך בשיתוף מהנדס סוקר. הרחפן מזהה פגמים ויוצר הדמיות, כולל מיקום, ומתעד במערכת ניהול המידע GIV-BMS שפותחה ע"י החברה ומבוסס על פלטפורמת HxGN EAM. המערכת מציגה פתרון דיגיטאלי מקצה לקצה, החל מאיסוף ולכידת הנתונים באופן דיגיטאלי בשטח, ועד הפקת הממצאים, התובנות, ניתוח המצב ההנדסי והמלצות התיקון.

המערכת לניהול מבני דרך וסקירה של חברת GIV Solutions מהווה פריצת דרך גלובלית, כאשר לראשונה בעולם בוצע שימוש בסקירה מבצעית בתוך מנהרה, במקביל לתנועה בנתיבים סמוכים. הסקירה התבצעה תוך כדי החלת מתודולוגיות בטיחות חדשות, שליטה ובקרה מתקדמת ובפיקוח מלא של חברת נתיבי איילון.

אחזקת גשרים הינו אחד הנושאים הקשים לניהול וביצוע בשל עלותו הגבוהה, מורכבותו ,ההנדסית, והקושי בביצועו. ניהול אחזקת גשרים נכון באמצעות רחפן תגרום לשיפור תשתיות התחבורה בישראל (סקירה מהירה, טכנולוגית ומתקדמת), הקטנת ההפרעה והסיכון למשתמשי הדרך.

ניר קסל, ראש אגף אחזקה ותפעול בחברת נתיבי איילון:
"חברת נתיבי איילון, שחרטה על דגלה חדשנות ופיתוח טכנולוגיות, מחפשת כל העת את הפיתוחים שיוכלו להקל על משתמשי הדרך, זאת בעזרת איתור טכנולוגיות חדשניות לביצוע עבודות סקירת מבנים במינימום חסימות צירי תנועה מרכזיים וכן לשם צמצום לוחות הזמנים לכך.
אנחנו מפתחים ובוחנים טכנולוגיות שמסייעות. אנחנו מאמינים שהטכנולוגיה יוצאת הדופן של חברת GIV Solutions יכולה לשנות את הדרך בה יבוצעו סקירות מבניות כחלק מההבנה שנדרש לצמצם את שעות העבודה וסגירת הנתיבים בכדי לא לפגוע במשתמשי הדרך"

מאיר גבעון, מנכ"ל ומייסד GIV Solutions: "שיתוף הפעולה הנהדר עם חברת נתיבי איילון בראשות סמנכ"ל אחזקה ותפעול עופר כהן קלף הביא להצלחת הפיילוט ומעבר ליישום בהיקף מלא החל משנת 2023. הבשורה של קפיצת מדרגה דרמטית בכל המדדים של ביצוע וניהול סקירות הנדסיות, קיצור זמן העיבוד, קיצור דרמטי של ההפרעה לציבור ולתנועה, הפחתת סיכון מסיכון גבוה בשיטה המסורתית, לסיכון אפסי בטכנולוגיה החדשה, הורדה ניכרת בעלות, שיפור ניכר בדיוק, ביכולת תחקור הנתונים, זיהוי הפגמים, השלמות והעקביות, מיפוי מיקום הפגמים ושמירתם הדיגיטאלית לאורך מחזור החיים, יוצרים ערך אדיר למשק ובשורה זו זכתה כעת להכרת חבר השופטים שזיכו את הפרויקט בפרס הראשון. אנו מודים לכל הגורמים המעורבים על שיתוף פעולה פורה שהביא להצלחה ולחבר השופטים המכובד מאוד על בחירתו והערכתו."

img img

מתעניינים במידע נוסף?

צרו קשר היום!