ניהול חכם בתעשייה

ניהול חכם של ארגון תעשייתי, מפעל או בית חולים חייב לכלול שימוש בתשתיות ומשאבים באופן היעיל ביותר- תפעול ואחזקת אינוונטר הארגון באופן האפקטיבי ביותר, ניטור ופיקוח על האיכות, תחזוקת תשתיות איכותית ושמירה על הבטיחות כדי לצמצם סיכונים, למנוע השבתות ולהעלות את האפקטיביות של נכסי הארגון.

מערכת HxGN EAM של חברת Hexagon העולמית, משמשת לניהול, תפעול ואחזקת תשתיות של הארגון, מתפעלת את הפעילויות הארגונית ומספקת בין היתר החלטות מבוססות על מידע וחוקים. במהלך ההטמעה, המידע מעודכן פעם אחת, מסונן וניתן להשתמש בו לפי הצורך. המערכת משלבת כלי אנלטיקה וכך מאפשרת ניהול חכם, "רזה", יעיל היוצר תובנות ומהווה בסיס להתייעלות הארגון.

פיתרון כולל לארגונים

המערכת מאפשרת פיתרון כולל לצרכי תחנת כח, אנרגיה ותעשיות ייצור כתוצאה מ- best practice:

 • שילוב של רחפנים לניהול וניטור סקירות ובניית מודולים תלת מימדים וטכנולוגיה מתקדמת לניהול סקרי בטיחות
 • ניהול סיכונים
 • ניהול Read&Route
 • ניהול מטלות מפעילים
 • מסכי תפעול תחנה לשילוב נתוני העמסה וניהול כל מערך הבטיחות
 • ניהול האחזקה והלוגיסטקה בשילוב כלי אנלטיקה ו – BI.

בכדי לייצר אינטגרציה בניהול פעילות הארגון בין עולם האחזקה והתפעול למחלקות נוספות, ניתן לשלב אנטגרציה לתהליכי ליבה במערכת ה- ERP הארגונית.

ניהול תהליכים עסקיים

מערכת HxGN EAM לתעשייה מאפשרת מענה למספר תהליכים עסקיים בארגון כדוגמת:

 • אחזקה מונעת, On Conditioned ואחזקה חזויה
 • התייעלות אנרגטית
 • בקרת איכות וכיול
 • ניהול ספקים וקבלנים
 • ניהול הבטיחות
 • ניהול SLA
 • ניהול הסמכות והכשרות
 • ניהול פרויקטים
 • ניהול חיובים
 • ניהול פק"מקים – Tag in Tagout
 • ניהול מלאי ורכש